Scandinavië Instituut

Tech-ambassadeur als voorbeeld

Tech-ambassadeur als voorbeeld

Eind januari dit jaar berichtten verschillende landelijke dagbladen dat Denemarken een ‘Tech-ambassadeur’ zou gaan benoemen. Het artikel in -zoals Maarten van Rossem zou zeggen- de kwaliteitskrant liet weten dat Anders Samuelsen, de Deense minister van Buitenlandse Zaken namens de liberale partij Liberal Alliance, in een interview met de Deense krant Politiken te kennen gaf dat deze ‘Tech-ambassadeur’ de contacten met grote technologische multinationals zou moeten onderhouden (2). Immers, zo stelt minister Samuelsen, bedrijven zoals Google, Facebook, Apple en enorme invloed op de Deense economie (1). De ‘Tech-ambassadeur’ moet naast het netwerken ook ervoor zorgen dat het land voorop loopt op het gebied van technologische innovatie om zodoende het vestigingsklimaat te verhogen. Met het aanstellen van deze ambassadeur betoogt Denemarken het eerste land ter wereld te zijn die een dergelijke hoogwaardigheidsbekleder voor dit thema heeft.

Klopt dat? Ons land heeft in de persoon van oud-partijvoorzitter van de VVD en –burgemeester Bas Eenhoorn (1946) een eigen Digicommissaris. De titel wekte mij de indruk dat Eenhoorn ook van alles te doen heeft met technologie. Nadere inspectie leert dat hij is “aangesteld om als overheidsbrede regisseur regie te voeren op de (door)ontwikkeling van de generieke digitale infrastructuur” (3).
Eenhoorn over zijn eigen functie: “Hij noemt zichzelf een ‘metabestuurder’, een categorie waarin volgens hem ook Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders en Deltacommissaris Wim Kuijken vallen” (4). Geen directe ‘Tech-ambassadeur’ dus. Dan is er nog het zogenoemde Techniekpact. Deze “moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren” en heeft in onderwijsman Doekle Terpstra een aanjager. Ook hier was mijn veronderstelling dat de ‘Tech-ambassadeur’ ondervangen is onjuist. Het lijkt er sterk op dat Nederland nog geen speciale ambassadeur heeft die belast is met de contacten tussen de Rijksoverheid en grote technologische multinationals.

Minister Samuelsen heeft dus een primeur. Een interessante wat mij betreft. Bij de jaarlijkse Ambassadeursconferentie, de bijeenkomst waarbij alle Nederlandse ambassadeurs in den vreemde terugkomen naar Den Haag, is er altijd een speedmeet tussen hen en bedrijfsleven dat wil investeren in het buitenland. Bij de conferentie dit jaar was ook Jan-Paul Dirkse aanwezig. Hij was onze ambassadeur in onder andere Rusland en Turkije en sinds 2013 ambassadeur in bijzondere dienst. Ik vind het een overweging waard om deze gelouterde diplomaat tot nieuwe ‘Tech-ambassadeur’ voor Nederland te benoemen. Een mooie eerste opdracht voor de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van ons land lijkt me – zodra de formatie is afgerond.

(1) Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/27/denemarken-krijgt-als-eerste-land-een-digitale-ambassadeur-a1543291
(2) Bron: http://politiken.dk/udland/art5806849/Danmark-f%C3%A5r-som-det-f%C3%B8rste-land-i-verden-en-digital-ambassad%C3%B8r
(3) Bron: https://www.digicommissaris.nl/digicommissaris
(4) Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/16/de-oliemannetjes-van-de-overheid-5827386-a1537124

Geef een reactie