Scandinavië Instituut

Stichting Scandinavië Instituut


De Stichting streeft ernaar om op basis van objectieve informatie bij te dragen aan meer begrip voor en kennis van de noordelijke landen, op politiek, geografisch, economisch, cultureel, maatschappelijk, onderwijskundig, recreatief en sociaal gebied, waarbij de focus ligt op de raakvlakken met en relevantie voor Nederland. Onder Scandinavië verstaat de stichting de volgende landen en gebieden: 

Noorwegen

Meer info

Finland

meer info

Denemarken

meer info

IJsland

meer info

Groenland

meer info

Færöer Eilanden

Meer info

Spitsbergen

meer info

Åland-eilanden

meer info

Jan Mayen

meer info

Twitter